Realizácie

Asfaltové živičné povrchy:

2011
- Areál dopravnej spol. AV CHOCINA Bánovce n/B
- parkovisko spoločnosti SVIN TRECK Trenčín
- asfaltovanie plôch FAKULTNÁ NEMOCNICA Trenčín

2010
- Areál spol.EIMMO Nová Dubnica
- Areál fi."IGAZ" Trenčín /bývalé Telekomunikácie/

< 2010

Areál firmy Alutech Dubnica nad Váhom
Areál firmy IGAZ Trenčín
Areál firmy TIMM Trenčín
Areál firmy TRENZDROJ Trenčín
Komunikácie pre mesto Nové Mesto nad Váhom
Areál firmy MERCEDES
Areál firmy SKLOOBAL, a.s. Nemšová
Areál liehovaru MARCINA Zárečie
Komunikácie pre mesto Trenčianske Teplice
...